Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Almazo Hälsan

Birgitta Edström utbildad Zonterapeut, Massageterapeut

Med Zonterapi/Reflexologi och Svensk klassisk massage behandlingar.


Ni är välkomna att skicka sms till Birgitta för tidsbokning, för behandlingar på Lantvärnsgatan 8, Karlstad mobilnr: 073-18 35 440

Se mer av Birgitta och hennes företag på:

www.almazohalsan.vpsite.se


Zonterapi – reflexologi

Naturmedicinen ligger till grund. I den zonterapeutiska behandlingen tillämpar vi inte skolmedicinens symtombehandling. I stället bygger vi våra metoder på de naturmedicinska teorierna om de kroppsliga sammanhangen. Den naturmedicinska sjukdomsteorin bygger på att kroppen har ett väl utvecklat kommunikationsnät för inte bara blod-, lymfa- och nervbanor utan också via meridianerna i kroppen. Enligt det synsättet är symtom just symtom, dvs ett sätt för kroppen att tala om att allt inte står rätt till.


Smärta. 

Vi vet att kroppen använder smärta som varningssignal. Det vi däremot inte vet är att vi går och bär på mycket dold smärta som plötsligt kommer i dagen när någon börjar massera våra fötter.

 

Zoner/reflexpunkter finns i fötterna, händerna och på andra delar av kroppen och dessa kommunicerar med körtlar, organ och övriga kroppsdelar. 


Zonterapin är en unik metod som använder sig av tryck på dessa reflexpunkter. Trycket stimulerar och hjälper naturen att vidmakthålla homeostas, jämviktstillstånd, så mycket som är uppnåeligt för varje enskild individ. Retningar vi åstadkommer leder till en reaktion i det område zonen svarar mot och skapar därigenom en självläkningsprocess.