Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Feldenkrais Karlstad

Gunilla Wetter

Auktoriserad feldenkraispedagog


Metoden Feldenkrais ökar medvetenheten i rörelsemönster, andning och hållning.

Genom naturliga rörelser lär sig hjärnan hur kroppen fungerar optimalt.

Metoden lär ut hur en rörelse blir lättare, friare och behagligare så den kan utföras med minsta möjliga ansträngning med bästa möjliga funktion.Kontakta Gunilla för mer information kring hennes kurser och datum

Gunilla nås på telefon 070-2560292 / mejl f[email protected]

Mer info